COMUNA TELIU ŞI ŞCOALA GIMNAZIALĂ TELIU, BRAȘOV

 

        În partea de sud-est a Ţării Bârsei, este situată comuna Teliu care are o istorie neîntreruptă încă din perioada dacică. Comuna este formată din satele: Teliu, Teliu-Vale şi Poiana-Florilor şi are o populaţie variată alcătuită din cetăţeni români (49%), cetăţeni de etnie maghiară (25%) şi cetăţeni de etnie rromă (26%).

        Cadrul geografic în care se află situată comuna oferă resurse economice relativ modeste, resurse exploatate în domeniul construcţiilor şi al agriculturii., acesta din urmă fiind axat în special pe zootehnie. Deşi beneficiază de un relief montan aparte, nu se pune accent pe veniturile ce ar putea fi obţinute din agroturism.

          Domeniile de activitate ale locuitorii comunei Teliu nu sunt foarte variate. Majoritatea oamenilor nu beneficiază de calificare, lucrând în cele mai multe cazuri cu statut de zilieri sau sezonieri. O categorie restrânsă e reprezentată de muncitorii care lucrează pentru agenţii economici din municipiul Braşov (ca paznici, portari, măcelari, etc.) şi de muncitori calificaţi care îşi desfăşoară activitatea în întreprinderile braşovene şi în cadrul C.F.R.

 În comună sunt câţiva întreprinzători particulari, proprietari de magazine şi de terenuri agricole, iar pătura de intelectuali e formată din profesori, învăţători, ingineri şi funcţonari din cadrul Primăriei.

          Întrucât nivelul de trai al comunei este în general scăzut, oamenii sunt preocupaţi mai mult de asigurarea traiului zilnic (aproximativ 65% din elevi provin din familii care trăiesc din ajutor social, din alocaţiile copiilor sau indemnizaţiile pentru mame) decât de aspectul socio-cultural al vieţii, plasând şcoala pe un plan secundar. Din acest motiv numărul elevilor care doresc să obţină rezultate şcolare bune este redus. Majoritatea îşi petrece foarte mult timp ajutându-şi familia şi neglijându-şi îndatoririle şcolare, neavând aspiraţii prea mari şi preferând să urmeze exemplul părinţilor.

          Deşi cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale Teliu depun eforturi spre a-i determina pe elevi să înveţe pentru a progresa spiritual şi social, aceştia sunt reticenţi, fapt stimulat negativ de atitudinea lipsită de interes a părinţilor faţă de procesul de învăţământ.

          Şcoala din Teliu se confruntă cu diverse probleme. Una dintre ele este creată de frecvenţa redusă la ore a elevilor de etnie rromă. Cei care sunt prezenţi la cursuri sunt inactivi, manifestând interes doar pentru acordarea alocaţiilor care sunt condiţionate de prezenţa lor la şcoală. Aceeaşi situaţie este întâlnită şi în rândul elevilor români şi maghiari care provin din familii cu probleme socio-economice.

          Alături de şcoală, biserica reformată are un rol important în procesul de formare şi dezvoltare a caracterului socio-cultural al comunităţii. Reuşeşte să adune în jurul său enoriaşii de etnie maghiară, implicându-i în manifestările organizate în stil propriu cu diverse ocazii (sărbători religioase, momente esenţiale din viaţa socială a oamenilor). Corul bisericii a avut ocazia să susţină concerte în ţară şi în străinătate, având astfel posibilitatea de afirmare din punct de vedere social, cultural şi nu în ultimul rând spiritual.

          Locuitorii comunei Teliu, indiferent de etnie şi de statut – social,  economic, religios sau politic – convieţuiesc paşnic, în spiritul toleranţei şi al respectului reciproc, valori care stau la baza unei comunităţi civilizate, capabile să ia parte şi să se adapteze din mers la schimbările impuse de societate.

GALERIE FOTO CORPURI DE CLADIRE – SCOALA TELIU

DSCN0466

DSCN0482

DSCN0479